Posted on

Startup inom teknik och IT

Om det är någon bransch som ligger i framkanten när det gäller företagsutveckling är det teknik och IT. Det är ett av de områden med flest framgångsrika startups – det vill säga företag med kortsiktig marknadsetablering.

I den här artikeln diskuterar vi närmare kring startup verksamheter inom teknik och IT. Vilka är framgångsfaktorerna och är det enkelt att komma igång?

Enkel uppstart

Det är idag inte särskilt komplicerat att starta upp en ny verksamhet och ge liv åt en idé. Tack vare smart teknik kan det mesta skötas direkt på nätet. Kapital och ekonomi är ett av de största hindren när det gäller utveckling av en affärsidé, men numer finns nätbaserade finansiella lösningar. Det är betydligt enklare idag att ansöka om lån till företag än tidigare och processen kan ske helt online. Den som är i behov av ekonomiskt kapital för att driva ett projekt kan ansöka om lån och få det beviljat på en och samma dag. Från idé till business på ett klick helt enkelt.

Det finns dessutom ett utbrett nätverk inom teknik och stöd på politisk nivå, vilket underlättar processen att utveckla en idé. Faktum är att Sverige utsetts till en av världens främsta nationer när det gäller framtidens teknik – framför allt när det gäller patentansökningar för tekniska uppfinningar.

Tips till nya startups

Techbranschen är som tidigare nämnt ett område som starkt präglas av startups och framtidstänkande projekt. Faktum är att tech är ett attraktivt affärsområde trots pandemikris.

En framgångsfaktor när det gäller teknik startups är att i tidig fas bygga upp ett starkt nätverk. Den grundläggande idén kan dofta succé på pappret, men det behövs ett stabilt kontaktnät för att säkerställa en trygg och optimal affärsutveckling.

  • Leta investerare och riskkapital med erfarenhet från techbranschen
  • Våga se till den internationella marknaden
  • Nära samarbeten med universitet och forskningsinstitut

Ett etablerat nätverk inom olika områden skapar goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt från starten. På så sätt kan rätt resurs läggas på rätt sak och fokus på projektets kärna.

Exponering och synlighet

Det kan behövas en extra stöt för att nå ut till en bredare massa, vilket är ett måste för att bli konkurrenskraftig som startup. Ett sätt för att exponeras i rätt sammanhang är att bli omnämnd i ett techfokuserat forum.

Ny Teknik utser varje år Sveriges mest innovativa och lovande unga teknikbolag i vad som kallas för 33-listan. En utmärkelse som har stor genomslag kraft för de startups som tar sig in på listan. För att ta sig in på litan måste teknikbolaget vara onoterat och svenskgrundat samt uteslutet baserat på teknisk innovation. En annan faktor för att bli uttagen på 33-listan är att startup bolaget ska ha en affärskärna som kan anpassas internationellt.