Posted on

IT-system och hållbarhet inom fastighetsservice

Som ägare av fastigheter är det viktigt att investera i god fastighetsservice. En proaktiv och heltäckande service underhåller, skyddar och ökar värdet på alla fastigheter, där den fysiska infrastrukturen och alla system underhålls och kan fungera effektivt och säkert. För att säkerställa en god fastighetsservice brukar många olika IT-system användas, med vars hjälp det går att hålla koll på energiförbrukning, ventilation och mycket mer.

En kompetent fastighetsservice från Nabo ger löpande underhåll och tillsyn till fastigheten. Med hjälp från Nabo kan du se till att din bostadsrättsförening får kvalificerad hjälp och säkerställa att fastigheten har god trivsel under hela året. Här genomförs ronderingar av era fastigheter med jämna intervall, så att medlemmarna i föreningen inte behöver avhjälpa mindre fel. Föreningen kan också få hjälp med att avläsa mätare för vatten, el och värme samt hantering av felanmälningar.

IT-system som underlättar

För att underlätta utförandet av fastighetsservice finns det många olika IT-system av olika slag. Med smart teknik går det att få ner elkostnaden och få mer kontroll över fastighetens energiförbrukning. På detta sätt kan bostadsrättsföreningen sträva efter högre hållbarhet vad gäller klimat och miljö, samtidigt som kostnaderna hålls nere för energiförbrukningen. Elkostnaden kan variera stort beroende på ett antal olika faktorer. Hit hör vilket elavtal som de boende i huset har, samt hur höga elpriserna är för säsongen. Ett bra elavtal och att välja förnybara energikällor är bra tips för alla medlemmar i en bostadsrättsförening, och att använda smarta appar som håller koll på elförbrukningen. Föreningen bör också sätta upp tydliga mål vid föreningsstämman kring hur energiförbrukningen ska hållas nere och hur föreningen i stort ska sträva efter hållbarhet.

Mycket kvar att göra inom hållbarhet

Vårt svenska byggnadsbestånd står idag för en tredjedel av vår totala energianvändning, och det pågår ett arbete för att minska förbrukningen. Vid nybyggnationer har miljöcertifieringar blivit standard, men det befintliga beståndet har den största potentialen för att minska energianvändningen. Här finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Tove Malmqvist Stigell är docent för hållbart byggande och är idag anställd vid KTH. Hon menar att klimatfrågan är akut och att det är viktigare än någonsin att fastighetsägare gör insatser som skapar resultat. Det pratas om att miljonprogrammet ska renoveras och att energieffektiviseringar då ska genomföras, men det är svårt att få fram pengar och få resurser till alla renoveringar som behöver göras. För att branschen ska kunna minska alla utsläpp behövs därför ett bredare fokus. Nu pratas om att ställa om det befintliga energisystemet till förnybart, men för att nå klimatmålen krävs också en robusthet i husen. De ska inte göra av med så mycket energi som de gör i dagsläget.

Finjusteringar av IT-system

Ur ett hållbarhetsperspektiv kan det löna sig att trimma IT-systemen som används inom fastighetsservice. Energianvändningen kan minskas genom att ventilationen optimeras, där varje tidsenhet spelar roll. Om ett kontor öppnar klockan åtta på morgonen är det inte säkert att de anställda kommer dit vid just det klockslaget. Ett gym kan vara öppet dygnet runt men vid tretiden på natten är inte många där, därför kan det vara möjligt att minska ventilationen vid den tiden. Den här sortens finjusteringar kan ofta ge en större effekt än stora insatser.