Posted on

Skaffa ett CRM-system och spring ifrån konkurrenterna

Konkurrensen är hård inom de flesta branscher och det gäller att ta tillvara alla möjligheter för att skaffa sig ett försprång gentemot konkurrenterna. Detta gäller oavsett om du bedriver din verksamhet i form av en fysisk butik eller via e-handel.

Ett mycket enkelt sätt att skaffa sig ett försteg gentemot konkurrenterna är att använda sig av ett professionellt och användarvänligt CRM-system. Med stöd av ett CRM är det möjligt att sammanställa och använda sig av all den information som ditt företag har om sina kunder. Även om många företag har investerat i olika typer av CRM-system är det sällan något som används på rätt sätt. Ofta beror detta på att företagen investerar i system som är alltför komplicerade. Om du investerar i ett användarvänligt system, som dessutom är anpassat till just ditt företag och dess verksamhet, har du därför goda möjligheter att skaffa dig en fördel gentemot de flesta av dina konkurrenter.

Bringa ordning i all information

Det huvudsakliga syftet med ett CRM system är att bringa ordning i all information. Alla företag har tillgång till omfattande data om sina kunder, och i många fall även om de som ännu inte är kunder men som har visat ett intresse för företagets produkter eller tjänster. Problemet är emellertid att all denna data inte är strukturerad och den är därmed inte möjlig att använda sig av. Det är inte ovanligt att en del av kunddatan ligger i företagets faktureringsprogram, en annan del av datan ligger i webbplatsens analysverktyg och ytterligare en del av kunddatan ligger i företagets e-postsystem.

Ett professionellt CRM-system samlar in och sammanställer all denna data i en gemensam databas. Med stöd av denna databas är det därefter möjligt att med en enda knapptryckning få tillgång till all data om till exempel en viss kund. I princip kan du se alla kontakter som företaget har haft med kunden. Du kan även se alla produkter som kunden har köpt och varje enskilt besök som kunden har gjort på företagets webbplats. Rätt använd är denna data en guldgruva för ditt företag.

Kampanjer baserade på kundens beteende

Med stöd av kunddatan kan du skapa erbjudanden och kampanjer som är baserade på kundens tidigare köp eller vilka sidor som kunden har besökt på företagets webbplats. En kund som har gjort upprepade besök och tittat på en viss produkt kan till exempel få ett erbjudande om att köpa just denna produkt till ett rabatterat pris eller liknande.

En stor fördel med ett CRM är att alla aktiviteter kan automatiseras. Det är CRM-systemet som, utifrån de parametrar som du anger, automatiskt gör utskick till kunderna och även samlar in och sammanställer all ny data som kommer via kunderna och besökarna till företagets webbplats.

Det är automatiseringen som gör att en investering i ett CRM-system i de flesta fall är en av de bättre investeringar som ett företag kan göra. Den avkastning som ett företag kan få från en investering i ett bra CRM kan inte överskattas. Det är sannolikt en av de bästa investeringar som ditt företag kan göra.