Posted on

Fakturera enkelt i IT-företag

När du driver ett IT-företag har du mycket att göra hela tiden, med allt från kundmöten, planering och att leda teamet i Scrum-möten. Att lämna över en del av arbetet till en extern leverantör kan spara mycket tid. Du kan exempelvis låta ett annat företag ta hand om din fakturering, vilket ger dig mer tid till det du verkligen vill arbeta med.

Du kan låta Intrum sköta varje faktura, då de har fullt fokus på processen från utskrift till betalning. Nu behöver du inte längre oroa dig för arbetstoppar eller personalfrånvaro, Intrum avlastar och du kan även koppla din reskontra till deras tjänst AnticiPay.

IT går framåt

Under den senaste tiden har marknaden för IT-konsulter gått starkt framåt enligt Brainvilles senaste halvårsrapport. Brainville är en oberoende marknadsplats där konsulter och frilansare samlas. Här har man sett rekordnivåer för antalet annonsörer, uppdrag och värdet på de individuella uppdragen. Utbudet ökade med 40 procent under det första halvåret i jämförelse med samma period under förra året. Konsultföretagen anser överlag att marknaden är stark, och det finns ett stort fokus på att rekrytera nytt hos konsultföretagen nu när det är svårt att hitta rätt kompetens. För att kunna fortsätta öka omsättningen behöver företagen arbeta med sitt befintliga nätverk av underkonsulter. Det är alltså ett bra läge att anlita yttre leverantörer för fakturahantering, så att du kan fokusera helt på att säkra företagets kompetens.

Information i fakturor

När du anlitar en leverantör för fakturahantering får du hjälp så att hela processen går rätt till. Fakturan ska innehålla viss information där det ska stå vilket datum som fakturan har utställts, nummer på fakturan och adress för både säljare och köpare. Säljarens momsregistreringsnummer behöver också vara med, och i vissa fall momsregistreringsnumret för köparen. Det behövs också information om transaktionens omfattning och art, samt vilket datum leveransen har skett. Specifikation och pris är nödvändigt att lägga till i fakturan, samt vilken momssats som har tillämpats.

I samband med att leverans har skett bör en faktura skapas och dateras, och skickas till kunden så snart som möjligt. När försäljningen sker kontant brukar ett kvitto ges i stället för faktura. Men det finns inget som hindrar säljaren från att även ställa ut en faktura vid kontantförsäljning.