Posted on

Ett beroendeförhållande

Att tänka och handla är två aspekter som sedan urminnes tider omgärdat mänskligheten. Dessa har också legat till grund för att vi överhuvudtaget kunnat föra våra gener vidare för att på så vis överleva. Människan är en otroligt anpassningsbar varelse vilket också på ett eller annat sätt förenats i det tekniska spektrumet. Det ligger i vår natur att både skapa och lösa problem vilket till mångt och mycket också är just vad teknik handlar om.

När allt kommer omkring

Från det att vi tar våra första andetag tills att dessa upphör är vi på ett eller annat sätt sammansvetsade med någon form av teknik. Det här kan innefatta tekniska produkter, fakta eller tillvägagångssätt. Teknik är ett begrepp svårt att egentligen ge en entydig definition på. Det finns egentligen med i alla livets delar men förhåller sig beroende på tid, plats eller situation på ett tämligen varierande sätt.

Det finns egentligen ingen exakt vägvisning varken för var tekniken kommer ifrån eller vart den är på väg. Vi är alla olika och har därmed också ett kraftigt varierande synsätt på fenomenet i fråga. Av någon oklar anledning har vi historiskt sett haft en ganska negativ inställning till dess ursprung. Människan är i grunden en ganska konservativ varelse där det nya och främmande kan vara farligt. Det här har ur ett evolutionärt perspektiv varit av stor vikt men som sedermera fått sina konsekvenser då våra komplexa hjärnor inte riktigt hunnit med i den ständiga utvecklingen.

Ett steg i taget

Den tekniska utvecklingen har alltid haft en förmåga att ligga ett eller flera steg före sin tid. Det här har ur ett historiskt perspektiv trots allt kunnat hanteras. Det kan inte stickas under stol med att tidigare tekniker påverkat tankar, känslor och beteende men dessa har ändå hållits i schakt utan att bli helt överrumplade.

Idag ser det onekligen annorlunda ut. Information har alltid varit nära besläktat med mänskligheten men skillnaden mot tidigare är att den idag är hela vår värld. Vi har en ständig tillgång på den samtidigt som tekniska framsteg till mångt och mycket gjort kommunikationen obegränsad. Informationstekniken har på marknaden utvecklats till någonting gemene man inte klarar sig utan och samhället i stort är till mångt och mycket uppbyggt på att det inte går att överleva utan dator, surfplatta eller framförallt mobiltelefon. Teknik har med andra ord skapat både kaos och ordning.

Digitaliseringen har både skapat oändliga möjligheter och destruktiva begräsningar. Den kan lika bra utnyttjas till podden Skäringer och Mannheimer som att kolla upp när nästa tåg avgår. Detta kan dessutom på ett effektivt sätt kombineras för bästa möjliga upplevelse från Podplay.

Effektivitet är lite av digitaliseringens slagord. Det här är en sanning med modifikation eftersom en balans mellan såväl detta som den analoga varianten bör hittas för att fullast potential ska uppnås. Frågan som kvarstår är huruvida teknik förhåller sig till omvärlden när allt redan finns tillgängligt. Eller hur ligger det egentligen till?